Inschrijven voor Drum- & Darbukalessen.

 

U kunt op twee manieren inschrijven:

 1. Schriftelijk
 2. Mondelijk na afspraak

Schriftelijk:

Download het inschrijfformulier en print dit uit.
Vul het in en onderteken het formulier.
Lever het formulier in bij Eastern Expressions.

Mondeling:

Kunt u om een reden het formulier niet uitprinten kom dan naar Eastern Expressions of maak een afspraak voor informatie over de gewenste cursus via telefoonnummer: 06-1378 0199

 

Voor inschrijfformulier klik HIER...... (PDF)

Nog geen Adobe reader? Klik dan HIER......

Eastern Expressions
+31(0)13780199

Postadres: Vondellaan 38
                 4624HM Bergen op Zoom

 

Inschrijfvoorwaarden drum- en darbukales

 1. Het lesjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus daarop volgend.
 2. Inschrijving geschiedt door inlevering van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier. Deze voorwaarden gaan in bij aanvang van de lessen.
 3. Bij het volgen van privélessen is men verplicht het lesgeld steeds voor een periode van drie maanden voor aanvang van de lessen vooruit te voldoen. Dit verkort niet de periode van inschrijving.
 4. Bij het volgen van groepslessen is men verplicht het lesgeld voor een periode van zes weken (één blok) vooruit te voldoen, voor aanvang van de lessen.
 5. De kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingen van lesgelden zijn voor rekening van de lesgeldplechtige.
 6. Men kan ten alle tijde de lessen beëindigen door middel van schriftelijke opzegging, doch men kan echter geen aanspraak maken op eventuele restitutie van het reeds betaalde lesgeld.
 7. Men kan zich het gehele jaar door aanmelden voor het volgen van de lessen.
 8. Bij verhindering tot het bijwonen van lessen dient men hiervan tijdig kennis te geven. Deze lessen kunnen in het algemeen niet worden ingehaald.
 9. Bij langdurige verhindering tot het bijwonen van de lessen veroorzaakt door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden, vervallen in overleg na vier weken de inschrijvingsvoorwaarden en kunt u schriftelijk verzoeken reservering of teruggave van het dan nog resterende, betaalde lesgeld.
 10. Hetgeen onder (9.) Geformuleerd, is ook van toepassing wanneer de leraar in geval van onvoorziene omstandigheden de al door u betaalde lessen niet kan of mag verzorgen.
 11. Indien, door onvoorziene omstandigheden, kan worden afgeweken van de inschrijvingsvoorwaarden, kan dit in overleg besproken worden.
 12. De vakanties en vrije dagen lopen als mogelijk parallel met de basis en middelbare scholen.
 13. Het opzeggen van de lessen dient te geschieden voor 1 juli of 1 februari.
 14. Leerlingen die niet voor 1 juli of 1 februari schriftelijk afgemeld zijn, verbinden zich voor een nieuwe periode

Drumschool Rotterdam is een onderdeel van Eastern Expressions©

 

 

Home